Klepp Næringsforening skal være en interesse organisasjon for næringslivet i Klepp kommune og distriktet som representerer nå over 200 medlemsbedrifter i 2018. 

Vi ønsker å ivareta medlemmenes interesser innen de ulike næringer og å være en tilrettelegger og høringsinnstans for bedrifter i Klepp kommune.

Vi ønsker å være samlet til ett lag i en samlet markedsføring av bedrifter i Klepp i samarbeid med Klepp kommune.

Rammeavtale med Kompis utleie A/S på leie av lift, maskiner & utstyr.

Vi kan tilby gode priser og betingelser på fellesinnkjøp av fyringsolje, bensin og diesel (Firmakort) med Circle K . Nye medlemmer kan melde seg fortløpende inn på denne avtalen. Avtale på strøm har vi gjennom Lyse.

Rammeavtale med Westco Miljø A S på avfallshåndtering.

Samarbeidsavtale på kurs/overnattinger med Jæren Hotel. Oppgi kode Klepp Næringsforening.
Vi har også en avtale med Bryne Kro og hotel.  Kode:Klepp Næringsforening

Bilen til Verksted?  Samarbeidsavtale med Meca Klepp Auto a s  Kjøppmannsbrotet  4352 Kleppe

Vi arrangerer "Klepp24" handelsaktivitet 7-9. september, i 2018  temakvelder, næringstreff etc for å stimulere samt å være innovative med kompetanseheving.

Vi utgir tre Kleppmagasin i året med bedriftspresentasjon, annonser og kommuneinformasjon til alle husstander i Klepp og omegn.

Medlemsbedriftene får gratis oppført sin bedrift og adresse, tlf. på våre internettsider. Her finner du også aktivitetsprogrammet, temakvelder, etc. Vi er i dag over 200 medlemsbedrifter i Klepp Næringsforening

Alle medlemsbedrifter føres opp påvår nettside.  Egen oppdatert Facebookside med våre arrangement.