Klepp Næringsforening består av  et sammensatt  styre fra ulike bedrifter med en ansatt i halv stilling som sentrumsleder ved Odd Byberg.

Kontoret ligger midt i Kleppekrosssen.

 
 

BETJENT KONTOR

Odd Byberg  
Mobil.: 92 02 22 42
Jærveien 536, 4352 Kleppe
E-Post: post@klepp-naringsforening.no


STYRET FOR 2019

Leder:    Siri Øksnevad Olsen

Styremedlemmer:
Mari Vorset
Knut Hatteland
Ingvill Grøtteland
Frode Flesjå
Asle Jacobsen
Bjørn Reidar kleppe

Vara styret:
Karin Lomeland
Kate Lie

Valgkomite:
Veronica Årsvoll
Børre Lobekk
Tor Alvern

Revisorer:
Åge Reve
Svein Olav Mossige
   
Daglig  leder: Odd Byberg
Møterett : Klepp Kommune