Åpent Næringstreff i Klepp!

I Jæren Sparebanks lokaler, Klepp  i 3 etasje onsdag 20. februar 2019

4Z6A3907.jpg


Kl 18.00-19.00: Åpent næringstreff

• Lauritz Haringstad Løvø -Malm Orstad AS, gjennom vekst og omstilling i 73 år

• Klas Stølsnes, banksjef økonomi -resultatutvikling i Jæren Sparebank  -økonomiske utsikter fremover

• Ståle Kyllingstad  -IKM Gruppen AS

Kl 19.30: Årsmøte Klepp Næringsforening. Åpent møte.

Velkommen til oss!

Servering av kaffe, brus og rundstykker og godt drøs!!!

Vi ønsker gjerne du sender en mail så vi vet omtrent hvor mye kaffi, brus, rundstykker og stoler vi trenger. Kan mailes til:  post@klepp-naringsforening.no